انتقاد مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی

انتقاد: مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی سرمایه گذاری اقتصادی بانک سپرده گذاری

گت بلاگز اقتصادی لزوم اعلام رتبه بندی بانک‌ها احساس می‌شود ، بانک مرکزی سپرده های مردم را تضمین نمی کند؟

در شرایطی که چندی پیش بعضی از اخبار و گزارشات انتشار یافته در رسانه‌ها ار عدم تضمین بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های مردم در بانک‌ها حکایت داشت، اعلام رتبه بندی

لزوم اعلام رتبه بندی بانک‌ها احساس می‌شود ، بانک مرکزی سپرده های مردم را تضمین نمی کند؟

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، تزریق سپرده های عمومی به بانک ها یکی از راهکارهای مؤثر در حفاظت و صیانت از دارایی های نقدی در اذهان و افکار عمومی به شمار می رود.
در این میان، بخش قابل توجهی از مردم با سپرده گذاری، علاوه بر حفاظت از آن، سودی را نیز در قبال مبالغ سپرده گذاری شده است دریافت می کنند که به اعتقاد بعضی از افراد، بازی دو سر برد محسوب می شود، لیکن علاوه بر صیانت از آن، به نوعی از سود حاصلهِ وجوهِ سپرده گذاری شده است مُتِنَفِع می شوند.

عبارات مهم : مرکزی

با همه این اوصاف، ورشکستگی بعضی از صندوق ها و مؤسسات بانکی شخصی در طول سالهای گذشته، نگرانی هایی را در بعضی از اذهان عمومی در خصوص ریسک سپرده گذاری در چنین مراکز و نهادهایی ایجاد کرده است.
اگر تا چندی پیش، ذهنیت قاطبه مردم این بود که در صورت به مخاطره افتادن سپرده ها و وجوه دریافت شده است از مردم، بانک مرکزی تضمین کننده حفظ، عودت و احیای آن (در صورت بروز نارسایی های احتمالی و مواردی همچون ورشکستگی، سوء استفاده یا…) خواهد بود، ولی با اعلام خبری مبنی بر عدم تضمین بانک مرکزی در خصوص سپرده های عمومی، عمق این نگرانی ها بیش از پیش زیاد کردن خواهد یافت.
چندی پیش، احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق بانکی در پاسخ به سؤال خبرنگار یکی از رسانه ها در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در کشور عزیزمان ایران و دنیا در خصوص سپرده های مردم، این چنین عنوان داشت که “نه در کشور عزیزمان ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپرده های مردم نیست و مردم یا سپرده گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانک ها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده گذاری اقدام کنند”.
وی می افزاید: وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بانکی است و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای مورد نیاز را می دهد تا مدیران بانک ها به نحوی تصمیم گیری و اقدام کنند که سپرده های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده ها در حاشیه امینت قرار گیرند و از آنها صیانت شود.
حاتمی یزد نیز در این خصوص می گوید: یکی از مطالبات از بانک مرکزی، نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک ها و هشدار نسبت به ریسک های احتمالی است که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی واقع شده است است بر اساس قانون می تواند مدیران بانک مربوطه را برکنار کند و اداره بانک را به مدیران منصوبِ خود واگذار کند.
نتایج رتبه بندی بانک ها به مردم اعلام شود/بی اعتمادی به نظام بانکی،خسارت آفرین و فاجعه بار است
ناهید روزبهانی، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به لزوم اعلام نتیجه های رتبه بندی بانک ها جهت افکار عمومی گفت: بدون تردید ارزیابی عمومی بدون دسترسی به داده های مستند و مُتقَن قابل حصول نخواهد بود و زمانی می توان نسبت به این امر به آشنایی کافی و دقیقی نائل شد که رتبه بندی بانک ها به صورت شفاف، اعلام و رسانه ای شود.
وی افزود: آن چنان که در رسانه ها اعلام شده، بانک مرکزی در دو سال گذشته، اقداماتی را در این خصوص انجام داده که تاکنون نتیجه های آن اعلام نشده است.
روزبهانی عنوان کرد: اگرچه ممکن است ضوابط و قوانین، بانک مرکزی را موظف به تضمین سپرده ها نکرده باشد ولی می طلبد ساز و کاری تعریف شود که اوضاع بانک ها و ریسک سپرده گذاری در آن به صورتی براق مشخص شود.
کارشناس اقتصاد گفت: عدم اطمینان مردم نسبت به تضمین سپرده ها به تدریج می تواند به خارج شدن سپرده های بانکی منتهی شود و در صورت تحقق چنین امر نامیمون و ناخوشایندی، اقتصاد کشور با ضربات و آسیب های جبران ناپذیر و فاجعه باری مواجه خواهد شد.
وی افزود: در این عرصه شاهد یک حلقه مفقوده هستیم و پر کردن این خلأ یا با اصلاح قوانین و یا با اعلام براق و روشنِ اوضاع بانک ها و تعریف سامانه ای که ریسک سرمایه گذاری یا سپرده گذاری در بانک ها را محرز کند میسر خواهد شد.
بانک مرکزی هشدارهای مورد نیاز را به مردم بدهد
مهدی شکوهی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به نقش حائز اهمیت بانک ها در پویایی و بالندگی اقتصاد کشور گفت: بدون داشتن آمار، اطلاعات و ارقام دقیق و روشن شدن امکان نائل شدن به آشنایی و اِشرافی دقیق به اوضاع بانک میسر نمی شود.
وی افزود: شاید بعضی از ملاحظات باعث شده است تا رتبه بندی بانک ها اعلام نشود و یا اینکه بانک مرکزی در این خصوص به جمع بندی کامل و دقیقی نرسیده باشد که البته احتمال دوم بسیار ضعیف هست، لیکن بانک مرکزی از امکان نظارت دقیق به دخل و خرج بانک ها برخوردار است و طبیعتاً با پردازش این اعداد و ارقام و اوضاع حاکم بر بانک ها می توان به آشنایی دقیقی در این خصوص دست یافت.
شکوهی عنوان کرد: اوضاع بانک ها، شاخص و نمونه ای از آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است و قطعاً بروز چالش و نارسایی در این عرصه حساس و حیاتی نظام اقتصادی کشور را زیر سؤال خواهد برد.
محقق و پژوهشگر عرصه اقتصادی گفت: البته در طول ماه های گذشته، بانک مرکزی هشدارهایی در خصوص بانک هایی که با سودهای اغوا کننده بانکی و فراتر از قیمت مصوب و متعارف به پرداخت سود در قبال سپرده های عمومی مبادرت می ورزند، مطرح نموده ولی اشاره به چنین کلیاتی کافی نیست و می طلبد با اعلام رتبه بندی ، آگاهی عمومی نسبت به اوضاع بانک ها و به تبع آن آشنایی و انتخابی صحیح جهت سپرده گذاری زیاد کردن یابد.
وی در خاتمه یادآور شد: البته نگرانی ها در خصوص بانک های دولتی به مراتب پایین تر از بانک ها و مؤسسات مالی شخصی است ولی به هر ترتیب بروز بعضی پرسشها و رخدادهای تلخ در خصوص مؤسسات پولی و صندوق هایی که متأسفانه به نام ائمه نیز مزین شده است بودند منجر به ایجاد تردیدها و نگرانی هایی در میان بعضی از مردم شده است که این عنوان در شأن نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران نیست و باید پیش از بروز چنین بحران ها و چالش هایی نسبت به اتخاذ تدابیر مؤثر،مقتضی و فوریت دار اقدام شود که قطعاً نتیجه آن در ارتقای آرامش و اطمینان بخشی عمومی در ارتباط با سپرده گذاری در بانک ها ملموس و مشهود خواهد بود.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی | سرمایه گذاری | اقتصادی | بانک | سپرده گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog