انتقاد مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی

انتقاد: مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی سرمایه گذاری اقتصادی بانک سپرده گذاری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات دلیل از بین بردن نام دو عضو هیات مدیره! ، روایت عجیب راجع به ثبت فدراسیون

فدراسیون فوتبال را مهدی تاج ثبت کرده است ولی دو عضو هیات رئیسه را عضو هیات موسس نگذاشته است. 

دلیل از بین بردن نام دو عضو هیات مدیره! ، روایت عجیب راجع به ثبت فدراسیون

روایت عجیب راجع به ثبت فدراسیون/دلیل از بین بردن نام دو عضو هیات مدیره!

عبارات مهم : فوتبال

فدراسیون فوتبال را مهدی تاج ثبت کرده است ولی دو عضو هیات رئیسه را عضو هیات موسس نگذاشته هست.

به گزارش خبرآنلاین؛ ثبت رسمی فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران بعد از حدود 100 سال در هفته قبل جنجالی شد. فدراسیون را تاج درحالی ثبت کرد که نام دو نفر از اعضای هیات رئیسه در میان هیات موسس نیستند و دو نفر را معرفی کرده اند که کارمند هستند. این دو البته خیلی قرار نیست کار مهمی انجام بدهند.

دلیل از بین بردن نام دو عضو هیات مدیره! ، روایت عجیب راجع به ثبت فدراسیون

اما آیا نام شیعی و اسلامیان را نداده اند؟ این دو مدیران دولتی هستند که بدهی های مالیاتی در شخصیت های حقوقی ارزش به عنوان کارمند و مدیر دولت داشته اند. فدراسیون به علت نیاز به شناسه ملی، جهت ثبت تشکیلات فوتبال نام این دو عضو هیات رئیسه را حتی قبل از هماهنگی نهایی با آنها، از بین بردن کرده است.

واژه های کلیدی: فوتبال | کارمند | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog