انتقاد مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی

انتقاد: مرکزی اقتصاد اقتصادی بانک مرکزی سرمایه گذاری اقتصادی بانک سپرده گذاری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت بهاری خانه‌های زیر 100 متر پایتخت

درحالیکه در آخرهای سال گذشته بازار مسکن وارد رونق نسبی شد ولی طبق گفته کارشناسان بازار در نخستین ماه از سال تازه روزهای آرامی پشت سر خواهد گذاشت.

قیمت بهاری خانه‌های زیر 100 متر پایتخت

قیمت بهاری منزل های زیر 100 متر پایتخت

عبارات مهم : بازار

درحالیکه در آخرهای سال گذشته بازار مسکن وارد رونق نسبی شد ولی طبق گفته کارشناسان بازار در نخستین ماه از سال تازه روزهای آرامی پشت سر خواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسکن در شش ماه دوم سال گذشته وارد دوره رونق شد و حجم معاملات خرید و فروش مسکن در زمستان سال گذشته زیاد کردن یافت. از آنجا که رونق همراه با زیاد کردن قیمت هست، میزان زیاد کردن قیمت مسکن از قیمت تورم عمومی هم زیاد شد و حتی در مقطعی میزان زیاد کردن قیمت ها به بیش از 20 درصد هم رسید.

حال اینکه کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند که رونق مسکن در سال 97 هم ادامه خواهد داشت ولی این روند مشمول بر حال نخستین ماه از سال تازه نمی شود.

قیمت بهاری خانه‌های زیر 100 متر پایتخت

البته به گفته کارشناسان، بازار مسکن شاهد زیاد کردن قیمت های جهشی نخواهد بود.

در جدول زیر قیمت منزل های زیر 100 متر در پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده است:

درحالیکه در آخرهای سال گذشته بازار مسکن وارد رونق نسبی شد ولی طبق گفته کارشناسان بازار در نخستین ماه از سال تازه روزهای آرامی پشت سر خواهد گذاشت.

واژه های کلیدی: بازار | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت بهاری خانه‌های زیر 100 متر پایتخت

قیمت بهاری خانه‌های زیر 100 متر پایتخت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog